REGULAMENT OFICIAL CONCURS (21 Ianuarie – 28 Ianuarie)

Art. 1. Organizator Concurs

1.1. Concursul este organizat de Greentest Romania.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toti participanții. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, avand obligatia de a anunta publicul, pe pagina Greentest – Aparat de masurat nivelul de nitrati , in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Art. 2. Durata si locul de desfasurare ale voncursului

Concursul va avea loc incepand cu data de 21 ianuarie 2019, pe pagina Facebook a Greentest România, Greentest – Aparat de masurat nivelul de nitrati și se va desfășura până la data de 27 ianuarie 2019, urmand ca la data de 28 ianuarie sa fie extras un castigator.

Art. 3. Participantii si conditiile de participare

3.1. Concursul se adreseaza persoanelor fizice, cetatenilor romani, peste 18 ani, cu domiciliul/resedinta in Romania, ce accepta termenii si conditiile prezentului regulament.

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participantii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) Participanții trebuie sa dea like paginii Greentest – Aparat de masurat nivelul de nitrati  share fotografiei care anunta concursul

c) Participantii iau la cunostinta si accepta Regulamentul Concursului

d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum si orice alte indicații date de Organizator in vederea desfasurarii in conditii normale a Concursului.

3.3. In cazul in care, cei care sunt eligibili sa participe sau cei care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, incalca acest Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice forma de castig dobandita de participant in urma prezentei campanii.

3.4. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Art. 4. Derularea Concursului

4.1. Pentru a participa la concurs, participantii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 din prezentul Regulament trebuie sa dea like paginii Facebook Greentest – Aparat de masurat nivelul de nitrati  si sa dea share fotografiei care anunta concursul si tag unui prieten in sectiunea de comentarii.

4.2. Va fi considerat valid participantul care indeplineste conditiile de la art 3.1.

4.3. Castigatorul va fi extras prin tragere la sorti luni, 28 ianuarie 2019 cu ajutorul random.org.

4.4. Validarea castigatorului se face de catre reprezentantul Greentest Romania prin verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art 3.

La finalul concursului va fi extras, prin tragere la sorti computerizata, castigatorul premiului ce constă intr‐un aparat Greentest 3 Mini.

Participantul extras va fi anuntat printr-un mesaj postat pe Facebook de catre organizator, dupa data extragerii. Pentru validare, castigatorul va comunica datele personale reprezentantului Greentest Romania, care va fi ulterior contactat telefonic.

Art. 5. Premiul Concursului

5.1. În cadrul prezentului concurs se va acorda un aparat Greentest 3 Mini .

5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea sa in bani. In cazul refuzului sau imposibilitatii vreunui potential castigator de a beneficia de premiu, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, participantul castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, organizatorul va repeta tragerea la sorti.

Art. 6. Acordarea premiului prin tragere la sorti si validarea castigatorului

6.1. Castigatorul poate revendica premiul in termen de 10 zile calendaristice de la anuntarea rezultatului extragerii. In cazul în care acest termen este depașit, se va repeta tragerea la sorti.

6.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile legale necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul concursului

7.1. Regulamentul Concursului este disponibil oricarui solicitant pe site-ul oficial al paginii Greentest Romania.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a concursului in orice moment de desfasurare a acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare si/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

Art. 8. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator și participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente.